Breaking News

IM: érthetetlenek a Kúria aggályai a perrendtartásról

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) érthetetlennek tartja a Kúria alkotmányossági aggályait a polgári perrendtartásról szóló törvény módosításával kapcsolatban. A tárca közleményéből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez, nem derül ki, hogy a Kúria a törvényjavaslat mely részeivel kapcsolatban és milyen kifogásokat fogalmazott meg.


Trócsányi László igazságügyi miniszter február 9-én nyújtotta be az Országgyűléshez a - kormány által január 14-én elfogadott - polgári perrendtartásról szóló törvény módosítását, amely a sajtó-helyreigazítási per mintájára egy új különleges pertípust kíván megteremteni. A javaslat ezen felül a kommunikáció és információtechnológia fejlődésére kíván reagálni: technikai újításai között hatékony eljárási rendelkezéseket kíván bevezetni a polgári törvénykönyv anyagi jogi szabályainak végrehajtására - idézte fel közleményében a tárca.

Mint kiemelték: a cél, hogy a képmáshoz és a hangfelvételhez való személyiségi jog védelme hatékonyabbá váljon, továbbá erősítsék az önkéntes jogkövetést. Ezért a javaslat előírja, hogy a felek a jogvitájukat már a bírósági eljárást megelőzően próbálják meg rendezni. A tervezett új eljárás két szakaszból áll: a pert megelőző előzetes eljárásból, valamint magából a perből. A módosítás lehetővé teszi a bizonyítás mielőbbi lefolytatását, valamint a gyors szankcionálhatóságot - fejtette ki a tárca.

Az IM azt írta megvizsgálta az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria észrevételeit, melyek közül néhányat elfogadhatónak tartott és a törvényjavaslatba is beépített. Ugyanakkor kiemelték: a Kúria alkotmányossági aggályait érthetetlennek tartják, figyelemmel arra, hogy a Kúria véleménye nem jelöli meg az alaptörvénynek azt a szakaszát, amelyet a módosítás sértene. Emellett a Kúria észrevételei olyan alkotmánybírósági döntésre sem hivatkoznak, amely az alaptörvény-ellenességet alátámasztaná - fejtette ki közleményében az igazságügyi tárca.

Forrás: MTI

Nincsenek megjegyzések